Disclaimer

Team Overlegscheiding Randstad, hierna te noemen ‘TOR’, verleent u hierbij toegang tot www.overlegscheidingrandstad.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
TOR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De content is door TOR met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, TOR aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. TOR spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

TOR is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij TOR.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TOR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.