team overlegscheiding Randstad
Team overlegscheiding Randstad
Hecht team van deskundigen
Een hecht multidisciplinair team van professionals, ervaren en op elkaar ingespeeld. Samen met de ex-partners regelen zij de gevolgen van de scheiding. Het kan hierbij gaan om een scheiding van gehuwden, geregistreerde partners of ongehuwde partners. Het doel van de overlegscheiding is dat alle afspraken in een ouderschapsplan (in het geval van kinderen) en in een (echt)scheidingsconvenant worden vastgelegd. De advocaten zorgen voor de schriftelijke afwikkeling van de scheiding. Een zitting bij de rechtbank is niet nodig. De kinderen kunnen eventueel wel nog door de rechter worden gehoord.
;
Vakbekwame professionals begeleiden het proces
De cliënten, hun advocaten en de coach vormen het basisteam. Afhankelijk van de situatie kan het team uitgebreid worden met een neutrale financiële deskundige, een kinderdeskundige of andere specialisten.
Het overlegscheidingsteam begeleidt en ondersteunt als probleemoplossers, niet als tegenstanders. In de regel wordt een deskundige door beide partners aangewezen, waardoor een vaak onnodig complicerende ‘battle of experts’ wordt voorkomen.
Advocaten
Elke partij heeft een eigen advocaat die tevens mediator is. De advocaat adviseert over alle (juridische) vragen zoals gezag en zorgregeling met betrekking tot de kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, financiële regelingen, pensioen en verdeling van de bezittingen. Zij zijn opgeleid om tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomsten een veilige en constructieve omgeving te creëren voor partijen, zodat aanvaardbare oplossingen ontstaan. Deze afspraken worden vastgelegd in een bindend (echt)scheidingsconvenant. Zij hebben ook oog voor de belangen van de andere partner. De overlegscheidingsadvocaten doen dit volgens de werkwijze van het Collaborative Divorce Model.
Martine Boender

Martine Boender

Advocaat familierecht, Den Haag

x
T: 070 354 70 54
Bekijk profiel
Corine van Bodegom

Corine van Bodegom

Advocaat familierecht, Den Haag

T: 070 354 70 54
Bekijk profiel
Laura Boomsma-Shriber

Laura Boomsma-Shriber

Advocaat familierecht, Amsterdam

T: 020 639 21 12
Bekijk profiel
Marjoleine de Boorder

Marjoleine de Boorder

Advocaat familierecht, Amsterdam

T: 020 573 37 30
Bekijk profiel
Annette van Keulen

Annette van Keulen

Advocaat familierecht, Den Haag

T: 070 315 40 00
Bekijk profiel
Emma Kostense

Emma Kostense

Advocaat familierecht, Amsterdam

T: 06 531 44 565
Bekijk profiel

Raya Oranje-Jorna

Raya Oranje-Jorna

Advocaat familierecht, Den Haag

T: 070 200 10 02
Bekijk profiel
Carla Smeets

Carla Smeets

Advocaat familierecht, Amsterdam

T: 020 574 77 30
Bekijk profiel
Martine Boender

Martine Boender

Advocaat familierecht, Den Haag

T: 070 354 70 54
Bekijk profiel
Corine van Bodegom

Corine van Bodegom

Advocaat familierecht, Den Haag

T: 070 354 70 54
Bekijk profiel

Laura Boomsma-Shriber

Laura Boomsma-Shriber

Advocaat familierecht, Amsterdam

T: 020 639 21 12
Bekijk profiel
Marjoleine de Boorder

Marjoleine de Boorder

Advocaat familierecht, Amsterdam

T: 020 573 37 30
Bekijk profiel
Annette van Keulen

Annette van Keulen

Advocaat familierecht, Den Haag

T: 070 315 40 00
Bekijk profiel
Emma Kostense

Emma Kostense

Advocaat familierecht, Amsterdam

T: 06 531 44 565
Bekijk profiel

Raya Oranje-Jorna

Raya Oranje-Jorna

Advocaat familierecht, Den Haag

T: 070 361 70 02
Bekijk profiel
Carla Smeets

Carla Smeets

Advocaat familierecht, Amsterdam

T: 020 574 77 30
Bekijk profiel
Coaches
Een echtscheiding verandert een leven ingrijpend. Gevoelens komen naar de oppervlakte zoals woede, verdriet, schuldgevoel en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen tussen de partners snel op. De coach toetst voordat tot een overlegscheiding wordt besloten samen met de partners of dit traject voor hen geschikt is om de gevolgen van de scheiding te regelen. Indien de coach met de partners tot de conclusie komt dat een overlegscheiding geschikt is, bewaakt de coach het traject en zorgt ervoor dat beide partners en hun advocaten in het proces gelijkwaardig blijven.

De coach kan bijeenkomsten schorsen, partijen apart spreken en zo nodig het vertrouwen in het proces herstellen. De coach stelt voor iedere bijeenkomst in overleg met de teamleden een agenda vast, zit de bijeenkomsten voor en ziet toe op het verspreiden van de besprekingsverslagen die door de advocaten na afloop van iedere bijeenkomst worden gemaakt. De coach bewaakt de voortgang van het traject.

Annelies Hendriks

Annelies Hendriks

Coach/ kinderspecialist, Leiderdorp

T: 071 58 20 939
Bekijk profiel
Irene van Noort

Irene van Noort

Psycholoog NIP/Coach, Rotterdam

T: 06 25 098 293
Bekijk profiel
Willemijn van Strien

Willemijn van Strien

Onafhankelijk coach, Zeist

T: 06 29 325 786
Bekijk profiel
Annelies Hendriks

Annelies Hendriks

Coach/kinderspecialist, Leiderdorp

T: 071 58 20 939
Bekijk profiel
Irene van Noort

Irene van Noort

Psycholoog NIP/Coach, Rotterdam

T: 06 25 098 293
Bekijk profiel
Willemijn van Strien

Willemijn van Strien

Onafhankelijk coach, Zeist

T: 06 29 325 786
Bekijk profiel
Financieel deskundigen
De financieel deskundige is ervaren op het gebied van de financiële problemen rond een scheiding. Meer specifieke fiscale aspecten waaronder ook de gecompliceerdere pensioenregelingen worden in kaart gebracht. De financieel deskundige zorgt dat alle relevante financiële gegevens beschikbaar worden gesteld, waarna partijen op basis van deze gegevens volledig geïnformeerd een goede regeling in samenspraak met hun advocaten kunnen treffen. Goed ingelicht betekent vaak de sleutel tot de oplossing. Tot slot kan de financiële deskundige ook behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de toekomstige financiële mogelijkheden.
Edwin Lankester

Edwin Lankester

Financieel adviseur / Registeraccountant / Business valuator, Nieuwveen

T: 0172 53 00 47
Bekijk profiel
Christan Zantboer

Christan Zantboer

Fiscalist / Mediator / Business valuator, Rotterdam

x
T: 06 46 44 13 80
Bekijk profiel
Edwin Lankester

Edwin Lankester

Financieel adviseur / Registeraccountant / Business valuator, Nieuwveen

T: 0172 53 00 47
Bekijk profiel
Christan Zantboer

Christan Zantboer

Fiscalist / Mediator / Business valuator, Rotterdam

x
T: 06 46 44 13 80
Bekijk profiel
Kinderdeskundigen
Een belangrijk doel van de overlegscheiding is dat kinderen zo min mogelijk door de scheiding belast worden. De speciaal opgeleide kinderdeskundige voert desgewenst gesprekken met kinderen en ouders. In onderling overleg wordt een ouderschapsplan gemaakt waarbij zowel kinderen als ouders een stem krijgen. Kinderen hebben meer invloed naarmate zij ouder zijn. De kinderdeskundige helpt de ouders bij dit proces zodat het ouderschapsplan niet slechts een papieren overeenkomst is die niet gedragen wordt door de betrokkenen.

Niet bij alle echtscheidingen is een kinderdeskundige nodig. Ook de coach kan de ouders behulpzaam zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan indien er geen specifieke problemen zijn en de kinderen en ouders het in grote lijnen eens zijn over de regeling.

Is de overlegscheiding een optie voor u?

Wilt u meer informatie over de overlegscheiding?
Neem dan contact op met één van de teamleden die u verder op weg zal helpen.