Overlegscheiding

  • Uit elkaar met behulp van een team van deskundigen
  • Overleg in plaats van conflict
  • Duurzame oplossingen ook voor kinderen

Het team Overlegscheiding Randstad biedt een gestructureerd proces als alternatief voor de gang naar de rechtbank.

De overlegscheiding is een andere manier van scheiden. Net als het ‘zusje’ mediation gaat deze manier uit van positief scheiden. Alles is gericht op het voorkomen van een scheiding via de rechter. Samen met een team van deskundigen op verschillende vakgebieden regelen de partners de gevolgen van de scheiding. Iedere partner wordt daarin bijgestaan door een eigen overlegscheidings-advocaat. Niet de rechter, maar de partners met behulp van het team regelen de gevolgen van de scheiding. De toekomst van de partners en de kinderen staat daarbij centraal. Voor een geslaagd, efficiënt traject is een team dat op elkaar is ingespeeld van onschatbare waarde.

;

Team overlegscheiding Randstad

Overlegscheiding Randstad

Hecht team van deskundigen

Ons team bestaat uit ervaren familierechtadvocaten, speciaal opgeleide coaches en gekwalificeerde financieel deskundigen. Een multidisciplinair team kan efficiënt en doelgericht samenwerken om het gezin te begeleiden in een moeilijke en emotionele tijd.

Met meer dan 20 jaar ervaring zijn wij als eerste overlegscheidingsteam in Nederland steeds meer samen gaan werken. Wij houden onze kennis en kunde op peil door middel van intervisie, bijscholing, vakliteratuur en natuurlijk onze praktijkervaring.

Samen zoeken naar de beste oplossing via overleg in plaats van conflict

N

3 principes overlegscheiding

  • de afspraak dat de rechter niet wordt ingeschakeld
  • een transparante en volledige uitwisseling van informatie door beide partners
  • een oplossing op maat, waarbij de toekomst voor de ex-partners en de kinderen centraal staat

Kind staat centraal

Bij een scheiding komt voor iedereen veel kijken, maar voor kinderen nog wel het meest. Zij zijn niet gebaat bij een strijd, waarbij de rechter beslist over ouder en kind. De speciaal opgeleide kinderdeskundige kan de kinderen begeleiden en ouders behulpzaam zijn bij het maken van het Ouderschapsplan.

Ook zakelijk goed geregeld

De zakelijke aspecten van de scheiding, zoals de (waardering van de) eigen onderneming, woning, pensioen en het inzichtelijk maken van het vermogen, worden begeleid en in kaart gebracht door de financieel deskundige van het team. Het grote voordeel is dat de partners en de overige teamleden aan de slag kunnen met één deskundige waarin zij vertrouwen hebben.

Creatieve, duurzame oplossingen

Het welslagen van een overlegscheiding is sterk afhankelijk van teamwork. In overleg kan in beginsel alles worden afgesproken en kunnen creatieve oplossingen worden bedacht. Een rechter is aan wettelijke regels gebonden en kan bijvoorbeeld zaken niet tegen elkaar uitruilen. Het team overlegscheiding Randstad is op elkaar ingespeeld. Wij beheersen conflicten, adviseren partijen en zien er op toe dat een lange termijn oplossing tot stand komt.

Teamwork met professionals is het sleutelwoord

Het team dat bestaat uit de ex-partners, hun advocaten en deskundigen wisselt informatie uit en brengt verwachtingen in kaart. Helder, transparant en in alle redelijkheid. Vertrouwen speelt een belangrijke rol. Een op elkaar ingespeeld team levert een belangrijke bijdrage aan het succesvol afleggen van dit traject.

Meer informatie over de overlegscheiding

Uitgebreide informatie en ervaringen over de overlegscheiding kunt u vinden op de website van de Vereniging van Collaborative Professionals.

logo overlegscheiden.com

Is de overlegscheiding een optie voor u?

Wilt u meer informatie over de overlegscheiding?
Neem dan contact op met één van de teamleden die u verder op weg zal helpen.
Of lees eerst meer over de werkwijze.

Is de overlegscheiding een optie voor u?

Wilt u meer informatie over de overlegscheiding? Neem dan contact op met één van de teamleden die u verder op weg zal helpen.
Of lees eerst meer over de werkwijze.